จมูกโด่งโค้งรับกับหน้าได้ทรงที่เป็นธรรมชาติ ไม่โป๊ะ กันทะลุ ด้วยการใช้กระดูกอ่อนหลังหู

การเสริมจมูกแบบ Open ด้วยกระดูกอ่อนหลังหู เป็นอีกวิธียอดฮิตของการเสริมจมูก

เพราะ...จะได้ความเป็นธรรมชาติสูง เนียนไปกับทรงของใบหน้า ดูไม่โป๊ะ ป้องกันการทะลุของจมูกได้ดีกว่าการเสริมจมูกแบบซิลิโคน เพราะจะช่วยลดความบางของเนื้อจมูกจึงป้องกันการทะลุได้ดีกว่า เข้ากับรูปทรงของใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยในส่วนของไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายในกรณีของการเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหูซึ่งเป็นอวัยวะของร่างกาย ซึ่งข้อดี คือไม่ต้องเสี่ยงอาการแพ้สิ่งแปลกปลอม แพ้ซิลิโคน

ALVITA เสรมจมก Open ดวยกระดกออนหลงห หรอกระดกซโครง

รับประกันความปลอดภัยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมของ ALVITA CLINIC หลังทาจมูกสวยได้รูปดูเป็นธรรมชาติ รับเข้ากับใบหน้าอย่างสมส่วน ไม่โป๊ะ ป้องกันการทะลุ

Contact

Call 086-3527723 สาขาโรงพยาบาลปิยะเวท 
095-7537723 สาขาวงเวียนใหญ่ 
LINE @ALVITA
Facebook FACEBOOK.COM/ALVITACLINIC
Website WWW.ALVITACLINIC.COM
 
map s1
map s2